Tất cả chúng ta đã nghe nói rằng Đô la Mỹ ảnh hưởng khi có bất ổn kinh tế toàn cầu, và khi có sự không chắc chắn và biến động ở các thị trường trên toàn thế giới. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là những điều này luôn là tạm thời, vì Đô la Mỹ luôn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ.

Khi có sự không chắc chắn và biến động kinh tế toàn cầu, Đô la Mỹ sẽ luôn được hỗ trợ bởi một nền tảng kinh tế mạnh mẽ, đáng tin cậy và ổn định. Đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ. Đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi Cục Dự trữ Liên bang, khiến Chính phủ Hoa Kỳ trở thành chủ nợ lớn nhất của Đô la Mỹ.

Điều này có nghĩa là Đô la Mỹ được hỗ trợ bởi sự giàu có của Chính phủ Hoa Kỳ và tất cả số tiền mà chính phủ kiếm được đều được hỗ trợ bởi sự giàu có đó, được cung cấp cho Chính phủ Hoa Kỳ dưới dạng Ghi chú Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Trên thực tế, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là nhà cho vay tiền tệ lớn nhất trên hành tinh.

Để Mỹ có một nền kinh tế ổn định, nó phải có một ngân hàng trung ương có nguồn lực và thẩm quyền để duy trì một nền kinh tế ổn định. Không có ngân hàng trung ương, tất cả các nền kinh tế trên thế giới sẽ không ổn định. Đây là lý do mà Đô la Mỹ được hỗ trợ bởi sự giàu có của Chính phủ Hoa Kỳ.

Có một số ngân hàng trung ương hiện đang gặp phải sự yếu kém về kinh tế, và đó là do họ chưa tự xác định mình là chủ nợ lớn nhất đối với Đô la Mỹ. Nếu các ngân hàng trung ương này thất bại, thì tất cả các nền kinh tế trên thế giới sẽ thất bại, vì họ sẽ không thể tạo đủ Ghi chú của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ để trả nợ, và họ sẽ phải mặc định cho các khoản vay của mình.

Do đó, điều quan trọng đối với Hoa Kỳ là duy trì một ngân hàng trung ương mạnh và có một số ngân hàng trung ương trên toàn thế giới để cung cấp cho Hoa Kỳ sự ổn định kinh tế. Có năm ngân hàng trung ương tại Hoa Kỳ, đó là Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Canada, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Nhật Bản, Ngân hàng Mexico và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ.

Tất cả các ngân hàng trung ương này có những cách khác nhau trong đó họ cung cấp cho Mỹ sức mạnh tiền tệ và sự ổn định. Họ sử dụng các loại tiền tệ khác nhau, được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Những loại tiền tệ này sẽ luôn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ và ổn định, bởi vì chúng được hỗ trợ bởi sự giàu có của chính phủ Hoa Kỳ.

Khi có một nền kinh tế yếu và không ổn định, cần có một cơ sở vững chắc để cung cấp cho nó sức mạnh và sự hỗ trợ. Khi tỷ lệ lạm phát của Mỹ tăng, đồng đô la Mỹ sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì nó không được hỗ trợ bởi sức mạnh và sự ổn định của ngân hàng trung ương. Khi nền kinh tế Hoa Kỳ đang trải qua thời kỳ bất ổn và biến động kinh tế, đồng đô la Mỹ sẽ phải chịu đựng vì không được hỗ trợ bởi sự giàu có và sức mạnh của chính phủ Hoa Kỳ.

Chính vì điều này mà Hoa Kỳ có một cơ sở mạnh mẽ để cung cấp cho nó sức mạnh kinh tế. Khi đồng đô la Mỹ ảnh hưởng, nó sẽ trở nên yếu đi và điểm yếu này sẽ khiến nó dễ bị tổn thương trước sự hỗn loạn kinh tế.

Điều quan trọng đối với các ngân hàng trung ương là duy trì một cơ sở mạnh mẽ cho đồng đô la Mỹ vì thực tế rằng họ là chủ nợ lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Một điều tốt là các ngân hàng trung ương tồn tại để cung cấp cho công dân Hoa Kỳ một nền tảng tiền tệ ổn định và nền kinh tế ổn định.

Điều quan trọng đối với các ngân hàng trung ương là cung cấp sự ổn định cho đồng đô la Mỹ vì sức mạnh và sự ổn định của đồng đô la Mỹ là cần thiết cho các ngân hàng trung ương để tạo ra một môi trường kinh tế ổn định cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không thể có một nền kinh tế mạnh, khi nó không ổn định.

Sức mạnh và sự ổn định của các ngân hàng trung ương là những gì giữ cho nền kinh tế Hoa Kỳ không bị sụp đổ. Một điều rất tốt là Hoa Kỳ có một số ngân hàng trung ương tại chỗ vì điều này có nghĩa là nền kinh tế có thể tránh khỏi sụp đổ. Khi các ngân hàng trung ương có môi trường kinh tế ổn định, thì hệ thống kinh tế có thể vẫn ổn định và Hoa Kỳ có thể vẫn mạnh.