Là thị trường mới nổi có nguy cơ? Dòng vốn chảy mắt sau Fed? Không, tôi không nghĩ vậy. Vì vậy, rất nhiều dòng vốn được tạo ra trong nước. Nhiều người chỉ đơn giản là không thể liên quan đến thực tế là người ta có thể ‘mua sắm’ chứ không phải theo cách liên quan đến việc bay tới Anh. Họ thích ‘mua sắm’ trong sự tiện nghi của chính ngôi nhà của họ.

Về dòng vốn vào Thị trường mới nổi, tôi không muốn đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Như vậy, tôi sẽ không sẵn sàng nói rằng họ đặc biệt sẽ ở trong tình trạng xấu. Tất cả những gì tôi có thể nói là theo như chúng tôi biết họ vẫn ổn.

Về mặt thị trường mới nổi, dòng vốn vào chúng thực sự cân bằng. Vấn đề duy nhất mà chúng ta thấy là các nước mới nổi với dân số đông hơn đã chậm hơn để bắt kịp các nước phát triển. Nhưng một lần nữa, đây là một vấn đề dài hạn.

Một vấn đề đơn giản với dòng vốn là khó hiểu các thuật ngữ này có nghĩa gì. Nó có thể có nghĩa là những điều khác nhau cho những người khác nhau. Và vấn đề với dòng vốn là một khi chúng được chấp nhận, bản thân khái niệm trở nên phức tạp.

Ví dụ, dòng vốn có thể được coi là một nguồn vốn ròng hoặc một dòng tiền ròng. Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa hai loại dòng vốn này. Nếu chúng ta nhìn vào các thị trường mới nổi và xem chúng là dòng chảy ròng, chắc chắn chúng ta sẽ thấy một vấn đề. Chúng tôi cũng có thể cần phát triển các phương pháp để giúp họ tập trung trở lại để đưa hệ thống trở lại đúng hướng.

Nhưng nếu chúng ta hiểu dòng vốn là một nguồn vốn, chúng ta sẽ nhận ra rằng thực sự có một số lo lắng. Sự lo lắng có thể xuất hiện bởi vì các thị trường mới nổi là nguồn vốn ròng, nhưng trớ trêu thay, họ cũng là những người nhận tiền ròng.

Một thách thức lớn khác là chúng tôi không chắc chắn dòng vốn đến từ đâu. Chúng ta đều đã nghe nói về ‘chuyến bay thủ đô’ ở nhiều quốc gia khác nhau và mặc dù nó không phải là một thuật ngữ được sử dụng ở Mỹ, nhưng đó là một khái niệm có ý nghĩa đối với các quốc gia như Trung Quốc.

Chúng ta sẽ cần tìm cách giải quyết dòng vốn, đặc biệt là khi các thị trường mới nổi trở thành người nhận ròng. Vấn đề này sẽ được giải quyết khi chúng ta kiểm soát được động lực nợ của chính mình. Vấn đề với dòng vốn sẽ được giải quyết, nhưng trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến dòng vốn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến dòng vốn, nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Có một số vấn đề khá lớn đang xảy ra, bao gồm khủng hoảng tiền tệ, khiến bạn khó tập trung vào dòng vốn. Điều này đặc biệt đúng với các thị trường mới nổi lớn hơn, nhưng chắc chắn nó không giới hạn ở họ.

Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào dòng vốn và xem nó như một nguồn vốn, chắc chắn chúng ta sẽ thấy dòng vốn vào các thị trường mới nổi. Nhưng một khi các thị trường mới nổi này bắt đầu thoát ra, việc theo dõi dòng vốn sẽ khó khăn hơn nhiều, vì dòng vốn có thể được coi là tích cực cho các thị trường mới nổi khi nó giúp nước này tăng trưởng. Và nó thậm chí có thể được coi là “tin tốt” cho toàn quốc.

Mặc dù dòng vốn có thể gây ra vấn đề, nhưng không phải lúc nào cũng tạo ra vấn đề. Nếu bạn nhìn vào dòng vốn theo cách tốt hơn để xem xét cách nó xảy ra, bạn sẽ nhận ra rằng vấn đề là do dòng vốn trong hệ thống tài chính hiện tại, chứ không phải dòng vốn cơ bản.