S & P USD đang giao dịch theo cách tăng do nhu cầu về Havens bằng USD. Người ta sẽ mong đợi điều này xảy ra chừng nào Đô la Mỹ giữ vững so với các ngoại tệ lớn.

Mặt khác, các chỉ số kinh tế mạnh nhất cho thấy thương mại toàn cầu đang chậm lại. Điều này phần lớn là do hai yếu tố: sản xuất quá mức hàng hóa và cắt giảm việc làm.

Sản xuất đang tăng trưởng ít hơn một nửa số lượng công nhân, và lực lượng lao động co lại. Với ít công nhân hơn, ít việc làm hơn và nhu cầu lao động thấp hơn, cung và cầu lao động của mỗi quốc gia sẽ thay đổi tồi tệ hơn. Nhiều công nhân chuyển thành ít việc làm hơn cho mọi người, điều này chuyển thành giá cao hơn.

Thương mại toàn cầu sẽ bắt đầu chậm lại, cắt giảm việc làm đang gia tăng và thương mại toàn cầu đang có dấu hiệu suy yếu. Điều này là do nhu cầu đối với Havens bằng USD khi các nhà đầu tư phản ứng tiêu cực. Nhu cầu về Havens bằng USD sẽ tiếp tục tăng cho đến khi nhu cầu về Havens bằng USD bằng với cung của Havens bằng USD.

Chừng nào còn có Đô la Mỹ mạnh hơn, sẽ cần nhiều Havens hơn để hỗ trợ USD mạnh hơn này. Do đó, USD sẽ có nhu cầu lớn hơn đối với Havens bằng USD so với việc cung cấp Havens bằng USD. Để làm như vậy, nhiều nền kinh tế sẽ tìm cách nắm giữ một USD mạnh để đảm bảo họ có được nguồn cung Havens lớn hơn bằng USD.

Các cường quốc sẽ cần phải đi đến một thỏa thuận về cách kiểm soát sự gia tăng nhu cầu đối với Havens bằng USD. Người ta có thể thấy các cường quốc thế giới hợp tác với nhau để thay đổi sự ổn định kinh tế toàn cầu. Sự bất ổn thị trường hiện nay là do các cường quốc này gây ra sự bất ổn thị trường.

Hai cường quốc lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc đều muốn thống trị nền kinh tế toàn cầu. Mỹ có thể sử dụng đồng nhân dân tệ như một phương tiện để kiểm soát nền kinh tế toàn cầu. Người Trung Quốc muốn kiểm soát nền kinh tế toàn cầu bằng cách kiểm soát nhân dân tệ.

Nhu cầu đối với Yuan sẽ tăng lên khi Mỹ tìm cách kiểm soát đồng nhân dân tệ. Đổi lại, nó sẽ khiến USD tăng nhu cầu đối với Yuan. Điều này sẽ gây ra sự gia tăng nhu cầu đối với Havens bằng USD khi các nhà đầu tư yêu cầu USD mạnh hơn.

Nhiều quốc gia sẽ cố gắng đặt tiền tệ của họ trên một đô la Mỹ mạnh hơn. Họ sẽ sử dụng tiền tệ của mình để tăng nhu cầu về Havens bằng USD, vì USD mạnh hơn. USD mạnh hơn gây ra nhu cầu về Havens bằng USD mạnh hơn và nhu cầu về Havens ở Yen mạnh hơn và nhu cầu về Yên mạnh hơn khiến nhu cầu về Havens bằng GBP tăng mạnh hơn.

Nhu cầu về Havens bằng GBP và yen sẽ tăng vì cùng một lý do. Do đó, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu USD tăng trở lại so với các ngoại tệ lớn. USD mạnh hơn sẽ là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, bởi vì USD mạnh hơn tạo ra nhu cầu mạnh hơn đối với Havens bằng GBP và yen.

Điều này là do hai nền kinh tế lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc sẽ muốn kiểm soát dòng tiền giữa các quốc gia sử dụng tiền tệ của họ. Điều này sẽ khiến các nền kinh tế lớn tăng nhu cầu về Havens ở Yuan, bởi vì Yuan mạnh hơn làm tăng nhu cầu về Havens ở Yuan. Yuan mạnh hơn sẽ làm tăng nhu cầu về Havens ở Yuan.

Do USD yếu và đồng đô la mạnh, hoạt động kinh tế của nước ngoài sẽ tiếp tục tăng. Điều này là do nhu cầu về Havens bằng USD vì không có nhu cầu kinh tế đối với Havens ở Yuan.